Vi screener og tester for PCB, bly og asbest

 

Få besøg af vores mobile laboratorium

Udførlig testrapport

Materialeprøver udtages og analyseres. Udførlig testrapport med fotodokumentation til brug for videre behandling

Rapport til affaldshåndtering og nedrivningsattest

Vi hjælper med ufærdigelse af rapport om PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægaffald

Vi hjælper private og erhverv med nedrivningsattester

Ved nedrivning, om- eller tilbygning i:

Erhvervsbygninger
Boliger
Lejligheder
Etagebyggeri
Sommerhuse

Eller ring til os på:

44 22 07 88

PCB er i almindelige boliger

-Og findes ikke kun i betonbyggerier, men også i rigtig mange helt almindelige boliger.

Iflg. en rapport fra Energi- og Miljøstyrelsen indeholder op imod hver tiende bolig i Danmark Poly-chlorende biphenyler.
Hvis din bolig er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, er der en reel risiko for PCB.

Hvor findes det?

Det er et meget stabilt, vanskeligt nedbrydeligt stof og findes i blandt andet:

 • Fugemasse
 • Termoruder
 • Vindues-og dørpartier
 • Mellem facadeelementer af beton
 • Maling
 • Gulv spartelmasse
 • Skridsikring
 • Lim
 • Kondensatorer
 • Lysarmaturer
 • Kabler
 • Olier

Miljøvognen kører i hele Danmark

Vi kan udføre op til 30 screeninger om dagen på stedet.
Miljøvognen har indbygget laboratorium der sikrer en hurtig og effektiv behandling og analyse af prøverne.

Vi kommer direkte til jer, og inden vi forlader stedet, foreligger der et screenings resultat med rapport til eventuel videre behandling.
Viser testen en forhøjet koncentration af PCB som er over grænseværdierne, rådgiver vi gerne om mulige løsninger på problemet.